1. Rekisterinpitäjä

Oulun Liikekeskus ry ja sen 100% omistamat tytäryhtiöt (Oulun Narikka Oy), myöhemmin Oulun Liikekeskus

Yhteystiedot
Saaristonkatu 14 A, 4. krs | 90100 Oulu
info(a)oulunliikekeskus.fi
040 825 6849

Rekisteristä vastaava henkilö
Leena Vuotovesi
040 751 4318
leena(a)oulunliikekeskus.fi

2. Rekisteröidyt

Vuokralaiset
Jäsenet
Tapahtumatuottajat
Kunnossapidon yhteyshenkilöt
Hankkeiden yhteistyökumppanit ja -verkostot
Yhteydenottojen pyytäjät

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oulun Liikekeskuksen rekistereihin tallennettuja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, palautekyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Rekisteröityjä voi suostumuksellaan hyväksyä henkilötietojen käytön myös markkinointitoimenpiteisiin, esimerkiksi järjestettäviin tapahtumiin, valmennuksiin, työpajoihin ja muihin yritystä (tai organisaatiota) kiinnostaviin aktiviteetteihin.
Oulun Liikekeskus kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamatta siitä erikseen asianomaisille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisteröityjen suositellaan tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.

Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero

Tiedot
Tiedot rekisterissä olevien yritysten tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(a)oulunliikekeskus.fi.

• Tietojen tarkastusoikeus
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Vastustamisoikeus
• Suoramarkkinointikielto
• Poisto-oikeus
• Suostumuksen peruuttamisoikeus
• Valitusoikeus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään yhteistyön syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi tietoja päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tietojen ajantasaisuus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Oulun Liikekeskuksen ja sen jäsentoiminnan ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään enintään kuusi vuotta rekisteröintitarpeen päättymisen jälkeen. Tiedot poistetaan viimeistään, kun yllä mainittu aika on umpeutunut tai erikseen rekisteröidyn pyynnöstä. Mikäli kyseessä on hanke ja rahoittaja on edellyttänyt säilyttämään henkilötietoja, säilytetään ne tietoturvallisesti ja rahoittajan erikseen määrittämän ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Selailun seuranta

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.