18.10.2021

Keskustan ulkomainonta arvioitavaksi

Mikäli haluat ottaa kantaa asiaan, voit tutustua luonnokseen – erityisesti sivuihin 3 ja 4 – ja kertoa kommenttisi toiminnanjohtajallemme Leenalle sähköpostitse leena@oulunliikekeskus.fi tai puhelimitse 040 751 4318 torstaihin 21.10.2021 mennessä. Lausunto lähtee yhdyskuntalautakunnalle seuraavana päivänä. Voit myös laittaa viestiä siitä, mikä sinulle ulkomainonnassa on tärkeää ja miten kaupunki voisi toimintaasi edistää.

Kaupungin yleisillä alueilla oleva mainospaikkojen taloudellinen potentiaali on merkittävä. Tämän hyödyntämiseen tarvitaan mainoslaitteiden sijoittamisen reunaehdot, jotta palveluntarjoajat pystyvät kilpailun aikana määrittelemään käytettävissä oleva markkinapotentiaali. Ulkomainonnan sijoittamisperiaatteet Oulussa asiakirja kokoaa yhteen Oulun kaupungin, ELY – keskuksen, kansalliset olemassa olevat ohjeet sekä lupamenettelyt. Sijoittamisperiaatteilla tarkennetaan digitalisten näyttölaitteiden sijoittamisen ohjeistus, jolle on erityisesti tarve rakennuslupamenettelyssä. Kadut- ja liikenneyksikön tarve painottuu yleisten alueiden mainospaikkojen kilpailutukseen sekä sijoituslupamenettelyn yksinkertaistamiseen. Sijoitusperiaatteilla vastataan em. tarpeisiin sekä sujuvoitetaan asiakkaan ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta.