11.2.2022

Liikekeskus kehittämään keskustan logistiikkaratkaisuja

Oulun Liikekeskus ry alkaa koordinoida Citylogistiikan neuvottelukuntaa Oulun kaupungin syksyllä 2021 valmistuneen citylogistiikka-selvityksen mukaisesti. Liikekeskuksen roolina on neuvottelukunnan hallinnoinnin lisäksi keskustan logistiikan kehittäminen: materiaalivirtojen hallinnan kehittäminen, ruokalähettitoiminnan muutoksen hallinta, pysäköinnin kehittäminen, Kivisydämen yhteiskehittäminen osana logistiikkaratkaisuja sekä keskustan korttelien inventoinnin päivitysyhteistyö. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös vuorovaikutuksen edistäminen keskustan logistiikassa. Neuvottelukunnan jäsenorganisaatiot nimeää Oulun Liikekeskus helmikuun hallituksen kokouksessaan.

Oulun Liikekeskus ry on saanut rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä  ja Keski-Suomen liitolta keskustan saavutettavuuden edistämiseen. Rahoitus on osa Liikekeskuksen toteuttamaa kaupunkien välistä yhteistyötä. Kaksivuotisessa hankkeessa edistetään Ydinkeskustan kestävää tulevaisuutta. Oulun osalta hanketta operoi Oulun Liikekeskus ry yhteistyössä kaupungin kanssa. Hankkeessa Oulu edistää ydinkeskustan saavutettavuutta ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen aikana 2022-2023 tullaan toteuttamaan näkyviä kokeiluja kaupunkikeskustassa.

Tavoitteena on kokeilujen ja yhteissuunnittelun kautta vahvistaa keskustan saavutettavuutta mukautuvilla liikkumisen innovaatioilla kuten esimerkiksi dynaamisella hinnoittelulla, mobility as a service –mallilla, joustavalla joukkoliikenteellä ja digitalisaation tavaralogistiikalle tarjoamilla mahdollisuuksilla. Hankkeen aikana työstetään ydinkeskustan saavutettavuuteen liittyviä haasteita yhteissuunnittelulla ja ratkotaan niitä uusilla toimintamalleilla kokeilujen kautta.

Tavoitteena on kaupunkien välisen uuden yhteistyön, vahvan paikallisen osallistamisen ja käytännön kokeilujen kautta löytää pysyviä ratkaisuja keskustan saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseen. Tässä kaupunkien välisessä yhteistyöhankkeessa tavoitteena on, että kaupungit oppivat toisiltaan ja yhteistyö on enemmän kuin yksittäisen kaupungin toimet. Muiden kaupunkien toteuttamia pilotteja ovat mm. säilytysturvallinen pyöräpysäköinti ja kestävän kuluttajuuden studio.