22.9.2021

Rantakadun pihakatukokeilu saa jatkoa vuoden 2023 loppuun saakka

Rantakatu Kauppatorin kohdalla, välillä Pakkahuoneenkatu-Kauppurienkatu on ollut ajalla 1.4.-30.9.2021 kokeilunomaisesti pihakatuna. Tämä on tarkoittanut kadun yhteiskäyttöä kävelijöille, pyöräilijöille ja moottoriajoneuvoille sekä mm. ajoneuvojen nopeusrajoituksen laskemista. Pihakatu on myös mahdollistanut sen, että osa kadun ravintoloista on saanut luvan laajentaa terassialueitaan jalkakäytävälle.

Kokeilusta on tullut pääsääntöisesti positiivista palautetta. Yleisessä palautteessa korostuu se, että on koettu torialueen viihtyisyyden ja elävyyden lisääntyneen pihakadun myötä ja ravintoloiden laajennutua katualueille. Pihakadulle on toivottu jatkoa.

Yrittäjien näkökulmasta kokeilu on ollut onnistunut: ravintolat kertovat jopa 400 % kasvusta kesämyynnissä. Yksi ravintoloista on saanut palkattua kokeilun myötä kaksikymmentä lisäkesätyöntekijää – joista viisi on palkattu jatkamaan vakituisesti. Pihakatukokeilu osoittaa selkeää yrityspositiivista vaikutusta.

Turvallisuuden näkökulmasta pihakadun on koettu rauhoittavan vilkasliikenteistä katua. Yrittäjät toivovat kadulle selkeän viitoituksen lisäksi vihersuunnittelua ja kesäkukkia viestimään pihakatumaisuudesta. Yrittäjien palautteessa kerrotaan myös siitä, miten laajentuneet terassialueet ovat mahdollistaneet asiakkaiden terveysturvallisen asioinnin korona-aikana.

Yrittäjien suunnalta pihakadusta on tullut myös korjaavaa palautetta, mikä koskee osittain väärinymmärrystä. Osa kauppiaista on luullut pihakadun tarkoittaneen sitä, ettei kadulla ole enää moottoriajoneuvojen läpiajoa ja ollut huolissaan siitä, miten asiakkaat pääsevät asioilleen. Tämä tarkoittaa sitä, että pihakadun käytön viestintää tulee jatkossa lisätä – myös Oulun Liikekeskus ry:n osalta.

Pihakatukokeilu osoittaa selkeää positiivista yritysvaikutusta sekä työllisyysvaikutusten että liikevaihdon kasvun osalta. Pihakatukokeilu on myös hyvä esimerkki uudenlaisesta kaupunkikeskustan rakentumisesta, jossa kaupunkilaiset arvostavat julkisen tilan viihtyisää käyttöä.

Jatkossa Rantakadun pihakadun osalta tulee huomioida viestintä kaupunkilaisille ja yrittäjille pihakadun käyttöperiaatteista. Esimerkiksi vihersuunnittelulla voidaan viestiä pihakadun käyttötarkoituksesta ja kannustaa käyttäjiä ottamaan tila haltuun.

Liikennevirasto on tehnyt selvityksen vastaavasta pihakatukokeilusta 2016 Jyväskylässä. Tuossa kokeilussa pihakadulla on koettu olevan ennen kaikkea vaikutusta kaupungin elävyyteen ja viihtyisyyteen sekä ns. shared space -periaatteeseen eli eri liikkumismuotoja käyttävien kaupunkilaisten vuorovaikutukseen.

Oulun Liikekeskus ry suosittelee Rantakadun pihakatukäytön vakinaistamista.