3.5.2022

Tulevaisuuden tori

Olun Kauppatori on kesäisin täynnä ja vetovoimainen. Muina vuodenaikoina tilanne on hyvin erilainen, minkä lisäksi toritoiminta kaikkineen on aikamoisessa murroksessa. Oululainen toriaktiivi Tiia Halonen teki Oulun Ammattikorkeakoululle opinnäytetyön teemasta ”Torin vetovoimaisuuden kehittäminen nuorten aikuisten näkökulmasta: CASE Oulun tori”, toimeksiantajana Oulun Liikekeskus.

Työn näkökulmana on torin vetovoimaisuuden kehittäminen nimenomaan nuorten aikuisten näkökulmasta. Tiian mukaan tällä hetkellä suoraan tuottajalta ostaminen sekä lähituotannon suosiminen ovat nousevia trendejä, ja moni hänenkin tuttavistaan hakeekin ruokaa mm. REKO-lähiruokaryhmästä. Tori on kuitenkin usealle Tiian ikäiselle nuorelle vieras paikka, jossa käydään lähinnä istumassa terasseilla viikonloppuisin.

Tiiaa kiinnostikin tutkia, miten torista saataisiin luonteva kohtaamis- ja ostopaikka myös nuorille aikuisille. Mitä palveluita he kaipaisivat torille ja miten heidät saataisiin tekemään ostoksia myös torin alueella? Lue lisää Tiian opinnäytetyöstä: https://www.theseus.fi/handle/10024/512426