27.5.2022

Oulun keskustan elinvoiman kehitystä mitattu jälleen

Oulussa keskustan elinvoiman kehitys

Perjantaina julkistettavan elinvoimalaskennan mukaan kaupunkikeskustojen elinvoimaluvun vuotuinen lasku aikavälillä 2017 – 2021 oli keskimäärin -3,7%. Oulussa tilanne on ollut valtakunnallista kehitystä parempi: Oulun keskustan vuotuinen elinvoimaluvun lasku oli laskenta-ajalla keskimäärin vain -1,7 %.

Käytössä olevien liiketilojen määrä on hienoisessa nousussa

Aktiivisessa kaupallisessa käytössä olevien liiketilojen määrä Oulun keskustassa on lisääntynyt hieman vuodesta 2019. Uusimmassa huhtikuussa 2022 suoritetussa laskennassa käytössä olevia liiketiloja havaittiin 699 kappaletta. Vuonna 2019 vastaava luku oli 695.

Keskustan kaupallinen tarjonta säilynyt monipuolisena

Elinvoimalaskennan mukaan rakennemuutoksesta huolimatta Oulun keskustan kaupallinen tarjonta on säilynyt monipuolisena verraten Suomen muihin kaupunkikeskustoihin. Palveluiden määrä on kasvanut 2,5% vertailuvuoteen 2019 nähden seuraten valtakunnallista trendiä. Vuonna 2022 toimialojen osuudet käytössä olevista liiketiloista jakautuivat pääluokittain seuraavasti (suluissa osuus vertailuvuonna 2019): Palvelut 44,5% (42,0%), Kaupat 30,8% (32,8%).

Keskustaan tullaan viihtymään ja kohtaamaan

Kaupunkikeskusta on ylivoimainen kahvila- ja ravintolapalveluiden keskittymä Oulussa. Jopa kolme neljästä, yli 77%, Oulun kaupan keskittymissä olevista kahviloista ja ravintoloista sijaitsee keskustassa. Koronapandemiasta ja rajoituksista huolimatta toimiala on sinnitellyt hyvin ja jopa kasvanut hieman myötäillen kansallisia trendejä. Keskustaan tullaan erityisesti viihtymään.

Kivijalkamyymälöiden kartoittamista jalkatyönä

Keskustojen elinvoimalaskenta perustuu liiketilojen kartoittamiseen ja luokittamiseen.

Elinvoimalaskenta tehdään jalkatyönä, jotta todellinen tilanne voidaan todeta kuluttajan perspektiivistä. Laskenta kertoo niin sanottujen kivijalkaliikkeiden tilanteen. Mukana tarkastelussa on sellaiset liiketilat, joilla on oma ovi kadulle tai kauppakeskuksen käytävälle.

Vuosittaista seurantaa neljässäkymmenessä suomalaisessa kaupungissa

Elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) menetelmään, jossa kaupunkikeskustojen elinvoimaa seurataan vuosittain.  Laskennassa liiketilat kartoitetaan ja luokitellaan toimialojen ja aukioloaikojen mukaisesti. Elinvoimalukua korottavana tekijänä nähdään esimerkiksi lauantaisin aukiolevien liikkeiden määrä. Mukaan lasketaan ainoastaan tutkimushetkellä aktiivisesti liiketoimintaa harjoittavien liikkeiden osuus. Remontointi tai tuleva liiketoiminnan avaaminen tulkitaan laskennassa elinvoimalukua laskevana tyhjänä tilana.

 

Tututustu selvitykseen tästä.